Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 Exam Name: CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 A network administrator needs to configure a serial link between the main office and a remote location. The router at the remote office is a non-Cisco 200-125 dumps router. How should the network administrator configure the serial interface of the main office router to make the connection? A. Main(config)# interface serial 0/0 Main(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 Main(config-if)# no shut B. Main(config)# interface serial 0/0 Main(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 Main(config-if)# encapsulation ppp Main(config-if)# no shut C. Main(config)# interface serial 0/0 Main(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 Main(config-if)# encapsulation frame-relay Main(config-if)# authentication chap Main(config-if)# no shut D. Main(config)# interface serial 0/0 Main(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 Main(config-if)#encapsulation ietf Main(config-if)# no shut Correct Answer: B

QUESTION 2 Which Layer 2 protocol encapsulation type supports synchronous and asynchronous circuits and has built- in security mechanisms? A. HDLC B. PPP C. X.25 D. Frame Relay Correct Answer: B

QUESTION 3 Refer to the exhibit. The two connected ports cissp dumps on the switch are not turning orange or green. What would be the most effective steps to troubleshoot this physical layer problem? (Choose three.)A. Ensure that the Ethernet encapsulations match on the interconnected router and switch ports. B. Ensure that cables A and B are straight-through cables. C. Ensure cable A is plugged into a trunk port. D. Ensure the switch has power. E. Reboot all of the devices. F. Reseat all cables. Correct Answer: BDF

QUESTION 4 A network administrator is troubleshooting the OSPF 100-105 dumps configuration of routers R1 and R2. The routers cannot establish an adjacency relationship on their common Ethernet link. The graphic shows the output of the show ip ospf interface e0 command for routers R1 and R2. Based on the information in the graphic, what is the cause of this problem? A. The OSPF area is not configured properly. B. The priority on R1 should be set higher. C. The cost on R1 should be set higher. D. The hello and dead timers are not configured properly. E. A backup designated router needs to be added to the network. F. The OSPF process ID numbers must match. Correct Answer: D

QUESTION 5 Standard industrialized protocol of etherchannel? A. LACP B. PAGP C. PRP D. REP Correct Answer: A

210-260 dumps QUESTION 6 Two features of the extended ping command? (Choose two.) A. It can send a specific number of packet B. It can send packet from specified interface of IP address C. It can resolve the destination host nameD. It can ping multiple host at the same time Correct Answer: AB

QUESTION 7 What command is used to configure a switch as authoritative NTP server? A. ntp master 3 B. ntp peer IP C. ntp server IP D. ntp source IP Correct Answer: A

QUESTION 8 Two statements about syslog loging? A. Syslog logging is disabled by default B. Messages are stored in the internal memory of device C. Messages can be erased when device reboots D. Messages are stored external to the device E. other F. other Correct Answer: AD

QUESTION 9 How to enable vlans automatically across multiple switches? A. Configure VLAN B. Confiture NTP C. Configure each VLAN D. Configure VTP Correct Answer: D

QUESTION 10 Refer to the exhibit. A network administrator is configuring an EtherChannel 300-101 dumps between SW1 and SW2. The SW1 configuration isshown. What is the correct configuration for SW2? A. interface FastEthernet 0/1 channel-group 1 mode active switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface FastEthernet 0/2 channel-group 1 mode active switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk B. interface FastEthernet 0/1 channel-group 2 mode auto switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface FastEthernet 0/2 channel-group 2 mode auto switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk C. interface FastEthernet 0/1 channel-group 1 mode desirable switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface FastEthernet 0/2 channel-group 1 mode 640-911 dumps desirable switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk D. interface FastEthernet 0/1 channel-group 1 mode passive switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface FastEthernet 0/2 channel-group 1 mode passive switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk Correct Answer: C

Fol: Ja kurthi i Lëvizjes Besa për ligjin e gjuhës shqipe!

Published on 22-02-2017

30LevizjaBESA

Lëvizja BESA i ka zgjedhur format e “bixhozit” në politikë. Ose të gjitha ose asgjë. Kjo mund të shpjegohet në disa forma.

Ajo që refuzon BESA të ulet në tryezën e përbashkët të liderëve shqiptar, nuk është aq e thjeshtë, siç mendojnë t’ua sqarojnë shqiptarëve. Edhe kjo ka koston e vetë politike.

Në këtë moment kur po përgatitet Ligji për përdorimin e Gjuhës shqipe, ata pikërisht kanë zgjedhur të taktizojnë madje edhe mbi kurrizin e gjuhës shqipe si çështje mjaft e ndjeshme ku lidhet edhe fati i barazisë dhe shtetformues i shqiptarëve. Ata në këtë fazë nuk po e shfrytëzojnë aspak miqësinë e tyre me LSDM dhe ne liderin Zaev, për të kërkuar maksimumin e avancimit të gjuhës shqipe për fat të keq në kuadër të Kushtetutës aktuale. Ata kanë më shumë arsye politike për ta kërkuar këtë shumë më shumë se BDI dhe Aleanca për Shqiptarët, ngase ju haptaz përkrahet protestat e LSDM i lidhët flamurin kombëtar me ate maqedonas, ishit te gjithë ne protesta, duke filluar nga lideri luaj deri tek antarët e thjeshtë të Lëvizjes BESA, mandje shume nga ju përkrahte dhe luante “disko” ne protestat që i organizonte “Revolucioni Laraman”. Dhe sot shtireni patriot? Prisni të formohet qeveria me LSDM, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët, për ta kritikuar të njëjtin, ngase ju nuk doni të merrni përgjegjësi politike, dhe i fërkoni duart për zgjedhjet lokale? Nuk kontriboni tani për ligjin e gjuhës shqipe i cili pritet të sillet në dhjetë ditëshin e parë të qeverisjes së re eventuale, që më pas të përgaditni amandamente dhe propozime ligjore për të shitur patriotizëm duke e ditur që të njëjtat nuk do jenë në pajtueshmëri me Kushtetutën? A edhe vet e dini se keni nënshkruar deklaratën e përbashkët të partive politike shqiptare, që për fat të keq është në kuadër të kushtetutës së Ohrit.

Ligji i gjuhës sigurisht që do të tentohet të bllokohet dhe të pengohet edhe nga ana juaj edhe nga ana e VMRO-së dhe kjo do i ngjajë një veprimi të koordinuar mes jush dhe VMRO-së. Ju do të silleni se nuk i është dhënë maksimumi ndërsa VMRO do e bëj të kundërtën. Pra të njëjtat lojëra politike që i kemi parë deri tani, të cilat i ka luajtur edhe BDI me VMRO-në për të rritur rejtingun partiak.

Lëvizja Besa luan sikurse PDSH, mirëpo, herdo-kurdo do duhet të jap përgjegjësi për rolin destruktiv, e cila duke dashur ti bëj dëm BDI-së dhe Aleancës për shqiptarët me qëllim ose pa qëllim po e këput hallkën e unitetit e cila u lidh në Tiranë, me ndërmjetësimin e Kreyministrit Rama./fol.mk/

Vendor: CompTIA Exam Code: SK0-004 Exam Name: CompTIA Server+ Version: DemoDEMO

QUESTION 1 The logs on a server in a datacenter indicate that the server unexpectedly shut down minutes after the night cleaning crew started their shift. Which of the 300-135 dumps following is the MOST likely reason for the shut down? A. A hard disk on the server failed. B. A power surge occurred. C. The CPU on the server overheated. D. A memory module on the server failed. Correct Answer: B

QUESTION 2 When looking at an organization's file server configuration, an IT manager determines that several outages are tied to a lack of redundancy in the disk controller configuration. Which of the following features would the IT manager look for in a new configuration to correct this? A. Disk shadowing B. RAID 0 C. Remote journaling D. Electronic vaulting E. Disk duplexing Correct Answer: E

QUESTION 3 A technician needs to add a processor to a 210-065 dumps server. Which of the following specifications should the technician examine? (Select THREE). A. Bus multiplier B. Processor speed C. Socket type D. Processor stepping E. L3 cache size F. Thermal specifications Correct Answer: BCD

QUESTION 4 In an effort to reduce recovery time during hardware failures, a server administrator needs to implement a backup method that will allow for complete OS and service/application recovery as long as compatible hardware is available. Which of the 300-070 dumps following backup types meets this requirement? A. Incremental B. Bare metal C. Snapshot D. Full Correct Answer: B

QUESTION 5 An administrator was taskedto enforcedisk quotas on the Windows file server. The administratorallocated 1GB of space to each user. A month later, the users were 642-998 dumps still able to save beyond 1GB. Which of the following check boxes should have been selected? A. Enable compression B. Prohibit read/write if limit is reachedC. Deny access if limit is reached D. Log an event if disk space is reached Correct Answer: C

QUESTION 6 Which of the following services provides users with directory services? A. IMAP B. LDAP C. SFTP D. DHCP E. DNS Correct Answer: B

QUESTION 7 In a Windows environment, auser is able to 300-075 dumps accessthenetwork folder and open items, but isnot able to delete anything. Which of the followingfolder permissions doesthe userrequire? A. Execute B. Read C. Write D. Modify Correct Answer: D

QUESTION 8 A server in a small company functions as a print server. Suddenly it stops sending print jobs to the printers. A technician verifies that the printers are working correctly. Additionally, the print spooler had been restarted and is running on the server, it is 210-065 dumps accessible from workstations, and it shows as being ready to accept print jobs. Which of the following has MOST likely caused the print server to stop processing print jobs? A. The print quota has been exceeded. B. The server needs an updated print driver. C. The server needs pooling enabled. D. The server's hard drive is out of space. Correct Answer: D

QUESTION 9 A server technician is tasked to replace a RAID controller battery on a server.The server technician has no prior experiencereplacinga RAID controllerbattery. Which 300-320 dumps of the followingshould the server technician do to obtain the required knowledge or procedures to replace the battery? A. Review software specifications B. Review architecture diagrams C. Review service manuals D. Review service logs Correct Answer: C

QUESTION 10 Which of the following power plug types would MOST likely be found in a medical facility? A. Tip/Ring/Sleeve B. Speed lockC. Tip/Ring D. Twist lock Correct Answer: D

QUESTION 11 A technician is installing an operating system on 300-101 dumps a server using source files on a USB storage device. The technician is unable to boot to the USB device using different USB ports on the server. Which of the following should the technician do to ensure that the operating system can be installed from the USB storage? A. Copy the source files to a CD B. Install the latest USB device drivers C. Reconfigure the boot order D. Update the BIOS firmware Correct Answer: C

Enjoyed this video?
30LevizjaBESA
"No Thanks. Please Close This Box!"