Këto janë 47 drejtorët e spitaleve dhe institucioneve tjera shëndetësore, ja lista e plotë zyrtare

Published on 05-08-2017

Ministria e Shëndetësisë njofton se janë emëruar drejtorë të rinj në disa institucione shëndetësore publike, edhe atë:
– SP Kumanovë: Dr. Snezhana Zaharieva
– ISHP KU Hematologji: Dr. Irina Panovska
– SHSH Dibër: Dr. Jetlum Pasholli
– ISHP KU Radiologji: Dr. Elizabeta Stojkovska Jovanovksa
– SPQ ‘8 Shtatori’: Dr. Kristijan Kostov
– ISHP KU Urologji: Dr. Sasho Dohçev
– ISHP KU Gastroenterohepatologji: Dr. Kalina Grivçeva Stardellova
– ISHP Zhelezniçar: Dr. Marijana Daniç
– ISHP Stomatologji: Dr. Agim Karai
– ISHP Enti për Nefrologji-Strugë: Dr. Sami Mena
– QSHP TOARILUC: Dr. Ilir Hasani
– QSHP: Kumanovë: Dr. Arif Latifi
– SP Gjevgjeli: Dr. Mitko Krzhev
– Spitali Psiqiatrik Negorci: Dr. Lluba Cillkova
– SP Ohër: Dr. Sllavica Maleska Stojadinoviq
– Spitalia specialistik për preventivë, shërim dhe rehabilitim nga sëmundjet kardiovaskulare ‘Shën Stefani’: Dr. Gordana Doneska
– ISHP ‘Shën Erazmo’- Ohër: Dr. Aco Veleski
– Spitali Psiqiatrik Demir Hisar: Dr. Tatjana Llozanovska
– Enti për rehabilitim të dëgjimit dhe të folurit: Dr. Sillvana Filipova
– SHSH Strugë: Dr. Andon Llozhankoski
– SHSH Vevçan: Dr. Jovan Stojkovski
– SHSH Demir Hisar: Dr. Nargareta Stanojoska Kalevska
– SHSH Berovë: Dr. Todorço Kacarski
– SHSH Veles: Dr. Nikollçe Dimovski
– SHSH Dellçevë: Dr. Mara Gligorovska
– SHSH Koçan: Dr. Lolita Andonovska
– SHSH Mavrovë Rostushë: Dr.Omer Dervishi
– SHSH Sveti Nikollë: Dr. Sllavica Paneva
– SHSH Shtip: Dr. Snezhana Manasijevska Trajkovska
– SHSH Shkup: Dr. Zllate Mahmedoviq
– QSHP Koçan: Dr Magdalena Manasieva
– QSHP Shtip: Dr. Marija Dimitrova
– ISHP KU Endokrinologji: Dr. Sasha Jovanovska Misevska
– ISHP KU Gjinekologji: Dr. Viktoria Jovanovska
– Spitali Psiqiatrik Bardovc: Dr. Viktor Isjanovski
– Klinika Biokimike: Dr. Sefedin Bilalli
– Enti i Gerontologjisë: Dr. Elena Kostova
– ISHP KU Neurologji: Dr. Ivan Barbov
– ISHP KU Sëmundje infektive dhe febrile: Dr. Milena Sefanoviq
– ISHP Dermatovenerologji: Dr. Nina Caca- Biljanovska
Departamenti për marrëdhënie me publikun i Ministrisë së shëndetësisë informon për gabime teknike në dy institucione shëndetësore:
Klinika për vesh, hundë dhe fyt, për ku qartësojnë se drejtor është emëruar Dr. Gabriella Kopaçeva-Barsova, në vend të Dr. Jane Netkovski, siç ishte njoftuar më parë.
Shtëpia e shëndetit Vinicë: në këtë pozitë është emëruar Dr. Venko Dançev në vend të Dr. Venco Vijunov.
Vendimet për drejtorët janë firmosur nga ministri i shëndetësisë, Arben Taravari, ndërsa shihet se si nuk janë prekur edhe drejtorë të tjerë përfshirë ate të Qendrës Klinike të Tetovës. (INA)

Enjoyed this video?
spitale
"No Thanks. Please Close This Box!"