Në këtë shtet të gjithë do paguhen njëlloj

Published on 13-03-2017

Në këtë shtet të gjithë do paguhen njëlloj

Islanda pretendon të bëhet vendi i parë në botë, ku të gjithë punonjësit do të kenë paga të barabarta. Sasia e njëjtë e parave synohet të jepet për të gjithë pavarësisht gjinisë, përkatësisë etnike, orientimit seksual, ose kombësisë.

Ky është një projekt nga Qeveria e Islandës, të cilët dëshirojnë që standardi i pagës të jetë i barabartë për të gjitha kompanitë, dhe gjithashtu bizneset që kanë më shumë se 25 punëtorë të ofrojnë garanci për pagesë të barabartë.

Islanda dëshiron të eliminojë dallimin e pagave deri në vitin 2022.

Enjoyed this video?
Në këtë shtet të gjithë do paguhen njëlloj
"No Thanks. Please Close This Box!"