Revizioni: 45 raporte për vitin 2016, 39 institucione ishin subjekt i revizionit, shtatë raporte në prokurori

Published on 08-06-2017

Enti Shtetëror për Statistika (ESHS) i ka realizuar të gjithë 45 raportet e revizorit që ishin planifikuar për vitin 2016.

39 institucione shtetërore kanë qenë subjekt i revizionit të rregullshmrëisë, kurse është kryer revizion i gjashtë masave për çështje suksesi ku është matur efikasiteti dhe efektiviteti i tyre.

Sipas gjetjeve të raportit, në tetë nga 39 institucionet janë përgjigjur pyetësorit të ESHR-së, për të përshkruar përvojën e bashkëpunimit me Revizorin. këto institucione kanë shprehur kënaqësinë e tyre për bashkëpunimin duke u shprehur se me revizionin është ndihmuar përmirësimi i cilësisë së punës së institucionit.

ESHR-ja bëri të ditur se ka dorëzuar 7 raporte në Prokurorinë Themelore për të cilat nuk është marrë ndonjë përgjigje. Në këto raporte janë përfshirë komuna e Koçanit, Ministria e Ekonomisë, ajo e Arsimit dhe Shkencës, SHA Rrugët e Maqedonisë, përskaj institucioneve tjera.

Raportin e plotë të Revizionit e gjeni në këtë vegëz./Telegrafi/

Enjoyed this video?
Revizioni-780x439
"No Thanks. Please Close This Box!"