Sa janë të njoftuar bujqit me vendimet ligjore agrare

Published on 01-06-2017

Sa ligji për bujqësi dhe zhvillim rural si bazë në politikën agrare është i njohur në mesin e bujqve, sa zbatohet, nëse janë të mira format organizative dhe mënyrat e pjesëmarrjes së bujqve gjatë krijimit dhe sjelljes së vendimeve publike të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë, Ekonomisë së Ujërave, janë pyetje të cilave do t’u përgjigjet projekti “Ligjet janë, zbatimi nuk është”.

Në ngjarjen e sotme përmbyllëse që e organizon Koalicioni rural, përveç rezultateve të projektit, do të prezentohen edhe rezultatet e analizave të treta të zbatuara në këtë domen në gjashtë muajt e kaluar.

“Ligjet janë, zbatimi nuk është” financohet nga BE-ja përmes IPA 2 Mekanizmit për organizata civile.

Enjoyed this video?
screenshot-3_1496302181-9175387
"No Thanks. Please Close This Box!"