Vitin e kaluar në Maqedoni kanë ndërruar jetë 497 persona nga vdekja e dhunshme

Published on 10-06-2017

Nga vdekja e dhunshme vitin e kaluar në Maqedoni kanë vdekur 497 persona, që paraqet ulje për 3.1% në krahasim me vitin 2015, njoftoi Enti Shtetëror për Statistika.

Të vdekurit nga dhuna në mortalitetin e përgjithshëm marrin pjesë me 2.4%. Në strukturën e të vdekurve nga vdekja me dhunë sipas gjinisë, edhe në vitin 2016, si dhe në vitet paraprake pjesëmarrja më të madhe kanë persona meshkuj edhe atë (76.1%).

Në numrin e përgjithshëm të rasteve të vdekjes me dhunë, pjesëmarrje më të madhe kanë “rastet e fatkeqësive” me 71,2%, “vetëvrasja” me 25,2% dhe “vrasje” me 3,6%.

Enjoyed this video?
aksident1_9713-780x439
"No Thanks. Please Close This Box!"